Plan dnia

Plan dnia


Baśniowy plan dnia może ulec zmianie lub zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci.


7:00 – 9:00

Przyjście do żłobka – zabawa dowolna według zainteresowań dzieci.


9:00 – 9:30

Śniadanie i czynności higieniczno-porządkowe.


9:45 – 11:00

Realizacja zajęć edukacyjnych i prozdrowotnych:
– zajęcia dydaktyczno-poznawcze,
– zajęcia dodatkowe,
– zabawy na świeżym powietrzu lub spacery.


11:00 – 11:30

Obiad I danie (zupa).


11:45 – 12:00

Czynności higieniczno-porządkowe (przygotowanie do odpoczynku).


12:00 – 13:45

Odpoczynek (popołudniowa drzemka).


14:00 – 14:30

Obiad II danie.


14:30 – 15:20

Zabawy grupowe w sali lub w ogrodzie.


15:20 – 15:30

Podwieczorek.


15:45 – 17:00

Zabawa dowolna, gry edukacyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Prace porządkowe i rozchodzenie się dzieci do domu.